• Järnvägsstation i Formåsa.
Stationen anlades 1897.
Vid järnvägsspåret mellan Linköping-Bränninge-Klockrike-Fornåsa-Fågelsta
    Photo: Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet

Järnvägsstation i Formåsa. Stationen anlades 1897. Vid järnvägsspåret mellan Linköping-Bränninge-Klockrike-Fornåsa-Fågelsta

Order this image

Share to