• Järnvägsstation i Fornåsa.
Stationen anlades 1897.
Eldrift på denna bandel kom 1915.
Ellok MÖJ motorvagn 5  från ASEA.
Vid järnvägsspåret mellan Linköping-Bränninge-Klockrike-Fornåsa-Fågelsta. Nr
    Photo: Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet

Järnvägsstation i Fornåsa. Stationen anlades 1897. Eldrift på denna bandel kom 1915. Ellok MÖJ motorvagn 5 från ASEA. Vid järnvägsspåret mellan Linköping-Bränninge-Klockrike-F...

Order this image

Share to