Järnvägsstation i Knaby. Stationshuset anlagd 02.1.1878 i samband med bandelens öppnande. Smalspår 891mm. Vid järnvägsspåret mellan Dannemora och Hallstavik

Order this image

Share to