London, Midland and Scottish Railway, LMS lok 6399 "Fury". Ett försökslok som senare byggdes om till LMS Royal Scot 6170 "British Legion".

Text på framsida: "283".

Text på omslag: "Rull. ma Ånglok Utl. England".

Order this image

Share to