Southern Railway, SR V 905 "Tonbridge". Från "The Schools Class".

Text på framsida: "493".

Text på baksida: "Tonbridge of Southern Railway, Powerfulest 4 - 4 - 0 in the British Isles.".

Text på omslag: "Rull. ma Ånglok Utl. England".

Order this image

Share to