Bollstabruk järnvägsstation.

Text på framsida: "BOLLSTABRUK. Järnvägsstationen".

Text på baksida: "HdSJ".

Order this image

Share to