Halmstad - Nässjö Järnväg, HNJ. Stationen i Oskarström.

Text på framsida: "Jernvägsstationen. Helsning från Oskarström".

Order this image

Share to