Arbetarbostäder i Grängesberg.

Text på baksida: "Arbetarbostäder å Norrmalm, Grängesberg".

Order this image

Share to