Foto av stationshus sedd från bangård.

Text på framsida: "Wara Järnvägsstationen".

Order this image

Share to