• Del av Bångbro järnverk.
    Photo: Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet

Del av Bångbro järnverk.

Text på framsida: "Del av järnverket.".

Text på baksida: "Bångbro".

2 comments

  • Detta är inte Bångbroverket

  • Nej, det är Kolsva.

Order this image

Share to