Färja med hästekipage.

Text på framsida: "Ängsösund".

Historik: Vykortet postgånget 1921.

Order this image

Share to