Järnvägsspåret vid Hökön.

Text på framsida: "Parti af Hökön".

Text på baksida: "[Skriftligt meddelande]".

Order this image

Share to