Bollstabruk station.

Text på framsida: "Bollstabruk. Järnvägsstationen".

Text på baksida: "[skriftligt meddelande]".

Historik: Vykortet postgånget 1951.

Order this image

Share to