• Interiör från restaurangvagnen mellan Gävle och Uppsala.
    Photo: Järnvägsmuseet

Interiör från restaurangvagnen mellan Gävle och Uppsala.

Text på framsida: "Restaurantvagn å Upsala-Gefle järnväg.", "Stockholm-Dalarne öfver Gefle.".

Text på baksida: †[Skriftligt meddelande]†, "dal UGJ".

Order this image

Share to