Järnvägsstationen i Tomtedboda. Till vänster i bild skymtar Blindinstitutet.

Text på framsida: "STOCKHOLMS OMGIFNINGAR: TOMTEBODA MED BLINDINSTITUTET".

Historik: Vykortet poststämplat 1903.

Order this image

Share to