• Uppvaktning på Västerviks kommun beträffande smalspåret.
    Photo: Andersson, Rolf / Järnvägsmuseet

Uppvaktning på Västerviks kommun beträffande smalspåret.

Text på framsida: "Uppvaktning smalspåret".

Text på baksida: "Uppvaktning med Vk kommun angående smalspåret 18/10 1985".

Order this image

Share to