Mellersta Östergötlands järnvägar, MÖJ, Klockrike station. Fronten på rälsbussen "Ankan" syns.

Text på baksida: "(19) Klockrike station cva 1909. Fronten på "Ankan" syns t. v.".

Text på omslag: "Klockrike Station År 1909 OBS! Fronten På Elloket "Ankan"".

1 comment

  • "Ankan" var varken en rälsbuss eller ett ellok utan en elmotorvagn.

Order this image

Share to