Sista persontåget vid Klockrike station.Statens Järnvägar, SJ S2p 3037.

Text på baksida: "Sista tåg på MÖJ foto från Klockrike 29/9 1963".

Text på omslag: "Mellersta Östergötlands Järnvägar", "Foto från Klockrike station.".

Order this image

Share to