Göteborg Säröbanans station.

Text på framsida: GÖTEBORG Säröbanans Station".

Order this image

Share to