Vy över bangård vid Nora station.

Text på baksida: "Nora gamla stn 1900".

Text på omslag: "Nora Bergslags järnväg.", NORA GAMLA STATION 1900.".

Text på framsida: "[Svårtolkad text]".

Order this image

Share to