Norra Hälsinglands Järnväg, NHJ lok 3 med blandat tåg vid Bergsjö station.

Text på baksida: "NHJ lok 3 med Bl tåg vid Bergsjö år 1920.".

Text på omslag: "N.H.J. Lok N:r 3. Med blandat tåg vid Bergsjö station år 1910".

Order this image

Share to