Närmast står Statens Järnvägar, SJ Bo7 2812 vilken 1930 byggdes om från kunglig vagn till spårundersökningsvagn. Därefter står en litt C4 så kallad lejonbur och sist i raden en fån...

Komplettering: Thomas Tell.

Text på baksida: "Jönköping"

Order this image

Share to