Idenor hållplats Såld 1959 med uthus för rivning Hållplats anlagd 1924. En- och enhalvvånings stationshus i trä

Order this image

Share to