Bron över Dalälven vid Tunsta. Station anlagd 1914. Tvåvånings stationshus i trä . SDJ , Södra Dalarnes Järnväg

Order this image

Share to