Statens Järnvägar, SJ Vingplogen i arbete å bangården i Jämtlands Sikås vintern 1936.Obs! plogens "nosvinge" är utfälld.

Order this image

Share to