Mönsterås Järnväg, MÅJ Kianäs station.Foto från nedlagda bandelen Landbäckshult-Fagerhult, trafiken upphörde 1.9.1959.

Order this image

Share to