Ullared station,Knt eller Knd ? Ingvar efternamn oläsligt (text på baksidan)vid singnalmasten. Nedläggning av linjen Falkenberg- Limmared 1959.11.01 etapp 1 och 1960-12-16,

2 comments

  • Bilden är fotograferad av mig Gerth Johansson Ullared 1958. På bilden vid semaforen Ingvar Sellmo. Rälsbuss på smalspåret Falkenberg Limmared.

  • Knt ska det vara. Förkortning för kontorist.

Order this image

Share to