Vänersborgs station, efter breddning av spårvidd till normalspår. Loket är Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg, UVHJ lok 1 "Trollhättan", med personal.

Order this image

Share to