Älgarås station.

Text på framsida: "Älgarås stn."

Text på baksida: " Älgarås 27159/1", SJ Bildservice Stockholm Tel. 226000 ankn.2141 Bild N:r 27159/1".

Text på kuvert: "Älgarås"

2 comments

  • Fotot torde vara från 1964

  • Fotot torde vara från 1964

Order this image

Share to