Banvaktsfamiljen på Maleviks hållplats poserar framför kameran. Till höger i bild syns Göteborg Särö Järnväg, GSJ M-vagn nr. 30. Observera belysningsanordningen till vänster i bil...

Text på baksida: "Malevik. Banvaktsfamiljen som bodde där poserar framför kamean. Åt höger M-vagn nr 30. Obs! Belysningsanordning"

Order this image

Share to