Rogsta station med personal på dressinen.

Text på baksida. "HNJ Rogsta stn ~ 1900".

Text på kuvert: "Rogsta".

Order this image

Share to