Tomteboda. Statens Järnvägar, SJ. Lokstallarna.

Text på baksida: "Tomteboda lokstallar (rivna 1938-9)", "foto april 1938"

Text på kuvert: "Tomteboda"

Text på kopia: "Tomteboda 1938 april innan rivningen april 1938"

1 comment

  • Godsvagnarna fick litteraskytarna flyttade till under nummerskylten fr.p.m. 1933 och 1938 torde det varit färdigt sedan länge. Här har ingen skylt flyttats. Foto senast 1933.

    Personvagnen mitt i bild är en SJ BCo11a. Bakom denna syns kontaktledningsstolpe till de två elektrifierade spåren på bangården. Det rykande loket till vänster därom är ett N-lok som växlar vagnar. Bakom detta syns det gamla lokstallet för mindre lok. Där står ett N-lok till.

    Det nya högra stallet för större lok innehåller ett B-lok som har skorstenen utanför och ett E-lok vars front syns. Längt till höger i bildkanten syns ett Sa-lok.

Order this image

Share to