Stationen öppnad 1927 som bispår till Via tjärindustri. Envånings stationshus i trä. Mekanisk växelförregling. Godstrafiken upphörde 1965 och ett år senare nedlades stationen. Gamm...

Order this image

Share to