Älvkarleö järnvägsstation.

Text på framsida: "ELFKARLEÖ JÄRNVÄGSSTATION."

Text på kopia: "Älvkarleö".

Text på kuvert: "Älvkarleö".

Order this image

Share to