Bräkne-Hoby station.

Text på baksida: "Från Kullåkra", "Nr 5099"

Text på kuvert: "Bräkne-Hoby"

Text på omslag: "Bräkne-Hoby", "Kungl. Järnvägsstyrelsen Stockholm", "Tjänste", "C 4"

Order this image

Share to