Byggnadsdetalj från Nässjö stationshus.

Text på baksida: "Nässjö Stationshuset 20/5 1936".

Text på kuvert: "Nässjö".

Text på omslag: "Nässjö I".

Order this image

Share to