Station anlagd 1874. En- och enhalvvånings putsat stationshus.

Order this image

Share to