Krylbobanan under byggnad, vid Frövi. SJ:s bandel Frövi-Krylbo. Foto av den nylagda rälsen, fyllning mellan slipers ej utfört. Möjligen fotograferat efter arbetsdagens slut då det...

Text på baksidan av fotot: "Krylbo-banan under byggnad vid Frövi 26/10 1900".

Order this image

Share to