Dubbelspårsbanbyggnad Göteborg - Alingsås. Vägport vid Gärdet, år 1916.

1 st Påsiktsbild.

Text på kuvert: "Banbyggnad", "Dubbelspårsbyggnaden Göteborg - Alingsås.", "Invigning den 11/12 1916.

Text på framsida: "Vägport vid Gärdet. 1916.".

Order this image

Share to