Samemöte på Spetsgård i Jukkasjärvi 1901. Där bland annat Landsekreterare Piper, Albert Engström, Landshövding C.J Bergström och Direktör Hjalmar Lundbom deltar.

Text på baksida: "Lappmötet I Jukkasjärvi 1901. Försiggick i Spets gård

från vänster Landsekreterare Piper,

Albert Engström

Landhövding C.J. Bergström

Dr Hjalmar Lundbom"

Order this image

Share to