I väntan på första eltåget.

Text på baksida: "13. Man väntar första eltåget till Kungsbacka.".

Text på kuvert: "Göteborg - Halmstad".

Text på omslag: "Invign. av elektrifierade linjer".

1 comment

  • Bilden visar Uddevalla station i väntan på första Eltåg 1939:

Order this image

Share to