Upplag med fraktgods vid Haparanda hamnspår under Första världskriget.

Text på baksida: "Haparanda - krigsåren vid Haparanda hamnspår och kaj".

Text på omslag: "Militär järnvägstjänst Första världskriget".

Skada: Silverskada.

Order this image

Share to