Restaurant och rakstuga invid järnvägsstationen.

Order this image

Share to