Tyska permittenter väntar vid personvagn.

Text på baksida: "Tyska permittenter.", "apr. 43".

Text på omslag: "Militär järnvägstjänst", "Andra världskriget", "Kapsel 1 (2)", "April 1943".

2 comments

  • Två tyska ABC4ü-vagnar vid Hälsingborg F 1943. Vagnarna ingick säkert i något permitenttåg.

    Detta är inte centralstationen utan på bandelen Hälsingborg-Åstorp och Skåne-Hallands Järnväg [Ursprungsbolag].

  • Soldaten bär svensk uniform, vaktar troligen de två tyska vagnarna.Våren 1943 pågick en het debatt i svensk press om att säga upp transiteringarna, se Rune Karlsson, Så stoppades tysktågen, SUAV 1973, akad.avh.
    Kent Zetterberg 17 nov 2019

Order this image

Share to