Motorvagn Statens järnvägar SJ Xoa-4, med tillkopplad mellanvagn och manövervagn. Trafikerade linjen Malmö-Lund. Här vid Malmö centralstations bangård.

Text på baksida: "Snabbtåget Malmö - Lund", "Malmö Juli - 1944".

2 comments

  • Något lokstall syns inte på bilden möjligen en del av kolgården på lokstationen i Malmö. Ta bort ämnesord "lokstall" för jag vill se ett om jag söker på det.

  • Xoa4 utan bindestreck heter det.

Order this image

Share to