• Buss med destination Ritorp.
    Photo: Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet

Buss med destination Ritorp.

Text på baksida: "Södertälje".

Order this image

Share to