• Förrådsförvaltare Jöns Edward Engström.
    Photo: Andersson, Anna Lovisa / Järnvägsmuseet

Förrådsförvaltare Jöns Edward Engström.

Text på baksida: "J. E. Engström Förrådsförvaltare".

Text på kuvert: "Engström. J E Förrådsförv HNJ".

Order this image

Share to