Medaljutdelning till Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJ: personal. Medaljörerna i Verkstadsdirektör Åke Nerells hem i Stocksund.

Text på baksida: "Vid mrdaljutdelningen å SRJ i Vd Åke Nerells hem i Stocksund dec. 1955. Vid kaffebordet Gd Upmark".

Text på kuvert: "Medaljutdelning på SRJ, dec. 1955".

Order this image

Share to