Vårsyn på 1:a distriktet. Bandirektör Wiberg och baningenjör Peterson vid banvaktstuga 323. Troligen Stenkumla banvaktstuga.

Text på baksida: "1907 Vårsyn å I d. Bd Wiberg och Biö Peterson".

2 comments

  • Skylten är mycket lik den som satt på banvaktstuga 323 Stenkumla mellan Åsbro och Lerbäck, en sträcka som tillhörde SJs distrikt 1!
  • Tack för din kommentar. Det är mycket troligt att detta är Stenkumla banvaktstuga. Den har ett annat utseende idag, men byggdes ju om tidigare. Har kompletterat posten och ändringen blir synlig efter nästa uppdatering.

Order this image

Share to