London Midland Scottish Railway, LMS 8F 8000.

Text på baksida: "[teknisk information om loket]", "Power ClassN 7F.", "2-8-0 FREIGHT ENGINE.".

Notering: Texten strax under förarhyttens fönster säger "7F".

Order this image

Share to